Genleştirilmiş Perlit > Filtre Perliti (Perfil P0,P1,P2)

Filtre Perliti

Filtre perlitinin hafif ve eşsiz gözenekli yapısı birçok farklı kullanım alanı için en iyi akış oranını ve berraklığı sağlar. Perlit filtre yardımcıları filtrelenen sıvıların tadını, rengini ve kokusunu bozmaz ve bunlar tüm derecelerde mineral ve organik asit olarak gerçek anlamda erime göstermezler.

Ayrıca perlit filtre yardımcıları kullanıcının maliyetlerini de önemli ölçüde düşürerek diğer filtre yardımcılarından %20-50 daha fazla yoğunluk avantajı sunmaktadır. Birçok sanayi alanındaki farklı kullanımdaki tecrübeler, perlit süzme yardımcısı kullanmaya başlayanların, filtrasyon maliyetlerinin önemli ölçüde düştüğünü göstermiştir.

Perlit süzme yardımcıları hem basınçlı hem de vakumlu filtrasyon ekipmanlarıyla sadece eldeki filtre yardımcılarının yerine uygulanarak kullanılabilmektedir. Tesislerde ya da laboratuvarlarda yapılan filtrasyon araştırmaları en uygun filtre yardımcısının seçilmesini ve gereken dozajın saptanmasını sağlayacaktır.

Gözenekli kaldıkları ve sıkılaşmadıkları için perlit filtre yardımcıları filtrasyon süreci tamamlandıktan sonra posa atıklarının kolaylıkla dışarı bırakılmasını sağlar. Bu sadece filtre temizlenmesini sağlamaz, insan gücüne olan ihtiyacı da azaltır ve dolayısıyla verimi artırır.

INERT-CODEX ( ATIL MADDELER KANUNU ) ONAYLI

Perlit filtre yardımcıları meşrubat, gıda ve ilâç bilim endüstrilerinde filtreleme sıvıları için sıklıkla kullanılır. Tadı, rengi veya kokuyu bozmazlar ve Amerikan Milli Bilim Akademisi (National Science Academy) tarafından yayınlanan ABD Gıda Kimyasalları Kanunu’nda(U.S. Food Chemicals Codex) listelenmişlerdir. Gıda maddelerinin kalitesi ve saflığı hakkındaki bilgilerin kaynağı olan bu yayın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından resmen tanınmakta olup dünyada birçok ülkenin ilgili makamlarınca benimsenmiştir.

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

»  Bira, şarap ve likörleri süzmede
»  Bitkisel yemeklik yağları süzmede
»  Meyve suları süzmede
»  Şeker şerbeti süzmede
»  Mısır şerbeti süzmede (glikoz/dekstroz üretiminde)
»  Antibiyotiklerin süzülmesinde
»  Soda külü eriyiklerinin filtrasyonu
»  Sitrik asit süzme
»  Sodyum silikat (su cam) filtrasyonu
»  Sülfürik asit filtrasyonu
»  Uranyum şerbeti filtrasyonu
»  Kağıt sanayinde (beyaz su) filtrasyonu
»  Flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde)
»  Fosforik asit süzme
»  Boyaların süzülmesinde
»  Pektin süzmede
»  İçme suyu süzmede
»  Yüzme havuzlarının suyunu süzmede
»  Atık suları temizlemede süzme işleminde
»  Makina yağı süzmede  
»  Dinamit üretiminde
»  Biyodizel filtrasyonunda (geri kazanımında)
Genleştirilmiş Perlit > Filtre Perliti (Perfil P0,P1,P2) > 

Filtre Perliti (Perfil P0,P1,P2)

Filtre perlitinin hafif ve eşsiz gözenekli yapısı birçok farklı kullanım alanı için en iyi akış oranını ve berraklığı sağlar. Perlit filtre yardımcıları filtrelenen sıvıların tadını, rengini ve kokusunu bozmaz ve bunlar tüm derecelerde mineral ve organik asit olarak gerçek anlamda erime göstermezler.

Ayrıca perlit filtre yardımcıları kullanıcının maliyetlerini de önemli ölçüde düşürerek diğer filtre yardımcılarından %20-50 daha fazla yoğunluk avantajı sunmaktadır. Birçok sanayi alanındaki farklı kullanımdaki tecrübeler, perlit süzme yardımcısı kullanmaya başlayanların, filtrasyon maliyetlerinin önemli ölçüde düştüğünü göstermiştir.

Perlit süzme yardımcıları hem basınçlı hem de vakumlu filtrasyon ekipmanlarıyla sadece eldeki filtre yardımcılarının yerine uygulanarak kullanılabilmektedir. Tesislerde ya da laboratuvarlarda yapılan filtrasyon araştırmaları en uygun filtre yardımcısının seçilmesini ve gereken dozajın saptanmasını sağlayacaktır.

Gözenekli kaldıkları ve sıkılaşmadıkları için perlit filtre yardımcıları filtrasyon süreci tamamlandıktan sonra posa atıklarının kolaylıkla dışarı bırakılmasını sağlar. Bu sadece filtre temizlenmesini sağlamaz, insan gücüne olan ihtiyacı da azaltır ve dolayısıyla verimi artırır.

INERT-CODEX ( ATIL MADDELER KANUNU ) ONAYLI

Perlit filtre yardımcıları meşrubat, gıda ve ilâç bilim endüstrilerinde filtreleme sıvıları için sıklıkla kullanılır. Tadı, rengi veya kokuyu bozmazlar ve Amerikan Milli Bilim Akademisi (National Science Academy) tarafından yayınlanan ABD Gıda Kimyasalları Kanunu’nda(U.S. Food Chemicals Codex) listelenmişlerdir. Gıda maddelerinin kalitesi ve saflığı hakkındaki bilgilerin kaynağı olan bu yayın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından resmen tanınmakta olup dünyada birçok ülkenin ilgili makamlarınca benimsenmiştir.

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

»  Bira, şarap ve likörleri süzmede
»  Bitkisel yemeklik yağları süzmede
»  Meyve suları süzmede
»  Şeker şerbeti süzmede
»  Mısır şerbeti süzmede (glikoz/dekstroz üretiminde)
»  Antibiyotiklerin süzülmesinde
»  Soda külü eriyiklerinin filtrasyonu
»  Sitrik asit süzme
»  Sodyum silikat (su cam) filtrasyonu
»  Sülfürik asit filtrasyonu
»  Uranyum şerbeti filtrasyonu
»  Kağıt sanayinde (beyaz su) filtrasyonu
»  Flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde)
»  Fosforik asit süzme
»  Boyaların süzülmesinde
»  Pektin süzmede
»  İçme suyu süzmede
»  Yüzme havuzlarının suyunu süzmede
»  Atık suları temizlemede süzme işleminde
»  Makina yağı süzmede  
»  Dinamit üretiminde
»  Biyodizel filtrasyonunda (geri kazanımında)