Genleştirilmiş Perlit >  Kriyojenik Perlit (Perlisiol P05)

Kriyojenik Perlit (Perlisiol P05)

Kriyojenik -100 derecenin altındaki soğuk ısıya verilen tanımlamadır. Kriyojenik tanklar, içerisinde -100 derecenin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir. Sıvı haldeki gazların gaz fazına geçmemesi için izolasyon oldukça önemlidir.

Düşük sıcaklıklarda (- 270°C Max.) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığının muhafazasını sağlamak için perlit izolasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Perlit, tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur. Aşağıda belirtilen tüm tankların izolasyonları kriyojenik perlit ile yapılabilmektedir.

»  Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
»  Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG)
»  Sıvı azot ve amonyak
»  Sıvı progan, etan ve metan
»  Sıvı oksijen
»  Sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutucu gazlar (refri geranlar vb.)

Ayrıca çalışma ortamı yüksek sıcaklıklarda olan değişik fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemek için perlit kullanılmaktadır. Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) perlit ile serbest dolgu yapılır.
Genleştirilmiş Perlit > Kriyojenik Perlit (Perlisiol P05) > 

Kriyojenik Perlit (Perlisiol P05)

Kriyojenik -100 derecenin altındaki soğuk ısıya verilen tanımlamadır. Kriyojenik tanklar, içerisinde -100 derecenin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir. Sıvı haldeki gazların gaz fazına geçmemesi için izolasyon oldukça önemlidir.

Düşük sıcaklıklarda (- 270°C Max.) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığının muhafazasını sağlamak için perlit izolasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Perlit, tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur. Aşağıda belirtilen tüm tankların izolasyonları kriyojenik perlit ile yapılabilmektedir.

»  Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
»  Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG)
»  Sıvı azot ve amonyak
»  Sıvı progan, etan ve metan
»  Sıvı oksijen
»  Sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutucu gazlar (refri geranlar vb.)

Ayrıca çalışma ortamı yüksek sıcaklıklarda olan değişik fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemek için perlit kullanılmaktadır. Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) perlit ile serbest dolgu yapılır.