Ürünlerimiz > Genleştirilmiş Perlit

Genleştirilmiş Perlit

Perlit hâlihazırda dünyanın sadece sayılı birkaç ülkesinde bulunabilen doğal bir biçimde oluşan silisli volkanik taşlara verilen genel bir isimdir. Perlitin eşsiz bir özelliği, yumuşama noktasına gelene kadar ( 850 - 1150ºC ) ısıtıldığı zaman özgün hacminin 35 misline kadar genleşebilmesidir.

Bu genleşme süreci ham kayada bulunan su vasıtası ile olur. Perlit cevheri 850° C ‘ nin (16000° F)  üzerine hızlı bir şekilde ısıtılırsa su buharlaşmaya başlar ve yumuşayan taşın genleşmesine neden olur. Ufak cam gibi kabarcıklar oluşarak genleşmiş perlitin istisnai hafifliğini ve fiziksel özelliklerini meydana getirirler.

Perlit inci taşı anlamına gelen, grinin tonlarında siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır. Bu haliyle perlite HAM(İŞLENMEMİŞ) PERLİT denir.

Ham perlitin muhtelif ölçülerde kırılıp, değişik aralıklarla eleklerden geçirilerek boyutlandırılmasına KIRILMIŞ ELENMİŞ PERLİT denir.

Tasnif edilmiş perlitin yüksek sıcaklıklarda alev şokunda bünye suyunu kaybederek, patlaması sonucunda tane hacminin yaklaşık 35 misline kadar büyümesi haline GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT denir.
Ürünlerimiz > Genleştirilmiş Perlit > 

Genleştirilmiş Perlit

Perlit hâlihazırda dünyanın sadece sayılı birkaç ülkesinde bulunabilen doğal bir biçimde oluşan silisli volkanik taşlara verilen genel bir isimdir. Perlitin eşsiz bir özelliği, yumuşama noktasına gelene kadar ( 850 - 1150ºC ) ısıtıldığı zaman özgün hacminin 35 misline kadar genleşebilmesidir.

Bu genleşme süreci ham kayada bulunan su vasıtası ile olur. Perlit cevheri 850° C ‘ nin (16000° F)  üzerine hızlı bir şekilde ısıtılırsa su buharlaşmaya başlar ve yumuşayan taşın genleşmesine neden olur. Ufak cam gibi kabarcıklar oluşarak genleşmiş perlitin istisnai hafifliğini ve fiziksel özelliklerini meydana getirirler.

Perlit inci taşı anlamına gelen, grinin tonlarında siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır. Bu haliyle perlite HAM(İŞLENMEMİŞ) PERLİT denir.

Ham perlitin muhtelif ölçülerde kırılıp, değişik aralıklarla eleklerden geçirilerek boyutlandırılmasına KIRILMIŞ ELENMİŞ PERLİT denir.

Tasnif edilmiş perlitin yüksek sıcaklıklarda alev şokunda bünye suyunu kaybederek, patlaması sonucunda tane hacminin yaklaşık 35 misline kadar büyümesi haline GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT denir.